Zaloguj

Nota prawna

Notariusz.pl

notariusz.pl

internetowy serwis o notariuszach

porady, informacje, dokumenty, koszty, adresy

ROLA NOTARIUSZA

Notariusz (dawniej rejent) to osoba zaufania publicznego powoływana przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Notariusz, w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Notariusze bywają z tego powodu nazywani "sędziami braku sporu". Z formalnego punktu widzenia, notariusze  zatem nie wykonują usług, jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.